LEGG VÅPNENE NED !

  “VI SKAL SMI VÅRE SVERD OM TIL PLOGSKJÆR” ,

står det under denne statuen i FN-parken - New York.
Til alle tider har sverdet blitt brukt som verktøy for utøvelse av makt.
Makt til å erobre, regjere og kontrollere. For å vise autoritet og handlekraft.

 

Sverdet har utviklet seg.

I dag til geværer, kanoner, bomber og granater, - kaprede fly, selvmordsbomber, kjemiske og biologiske våpen.
- Og atomvåpen !


Sverdet er i dag så sterkt at vi kan utslette hverandre fullstendig.

Det er nødvendig å påminne dette !

 

Verden over erfarer vi sverdet. - Våpen, vold, terrror, - bruk av makt, politi og soldater.

Og konflikter og volden fortsetter. Den blusser stadig opp igjen. - I familier, mellom land, grupper og enkeltmennesker.

 

Bruk av makt beseirer ikke volden. Dette fordi makt og vold er krefter av samme natur, som gir næring til hverandre.

 

Kjærlighet lykkes.

 

 *


FN´s mål er klart: - En verden uten vold og varig fred.

Statuen i FN-parken forteller:

- Legg våpnene ned !
- Smi sverdet om til redskap for fred !
 


Som svar på dette, - er sverdet skapt om til et musikkinstrument, - en klokkestav, - a chime.

Dette for å signalisere, - at vi allerede fra i dag, kan bruke sverdet til noe annet, - enn makt og vold.


Vi kan bruke sverdet til å skape musikk, - som vern mot vold, - et verktøy for fred.På sverdet spilles et Freds - Signal
.

Signalet sender ut - som musikk, - en
global appell - om å legge våpnene ned.

Global Disarm Call
Global Disarm Ca
ll   - er også ute på 60 språk

 

 

Alle Verdensborgere !

 

Alle statsledere verden over ! - Alle militære ledere, soldater, politi, organisasjoner, grupper og enkeltmennesker verden over !

LEGG VÅPNENE NED ! - LEGG VÅPNENE NED !
- LEGG VÅPNENE NED !

Skap dem om til redskaper for fred. Slik at barna i verden opplever friheten til å vokse opp uten mer frykt for krig og vold !

LEGG VÅPNENE NED ! - ELSKE ! - FORENE !

 

 

 

 

 

ARE YOU IN ?

www.worldpeace.no