Plattform for den norske regjering ...

Soria Moria-erklæringen 13. oktober 2005
Frihet


* Regjeringen bygger sitt arbeid på ideen om at alle mennesker er født frie, unike og ukrenkelige.

* Vi vil gjennom vår politikk bidra til frihet for den enkelte.

* Personlig frihet bygges best på respekt for andre, på toleranse og mangfold, på åpenhet og raushet.

* Alle skal ha like muligheter til å utvikle seg og utnytte sine evner, også de som trenger ekstra hjelp fra fellesskapet for å ha samme muligheter som andre.Fred, forsoning og nedrustning, og et styrket FN

* Norge skal være en tydelig fredsnasjon. Regjeringen vil styrke Norges bidrag til å forebygge, dempe og løse konflikter.

* Vårt mål er fullstendig avskaffelse av atomvåpen.

* Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer, og andre som jobber med fred og konfliktløsning.Utviklingspolitikk og menneskerettigheter

* Fattigdommen i verden er en krenkelse av menneskeverdet, et brudd på menneskerettighetene og en trussel mot global sikkerhet og miljø.

Soria Moria II - 7. oktober 2009 - finner du her ...

* * *Globalt OppropARE YOU IN ?


 

 

 


Tilbake til innhold


www.worldpeace.no